Ge synpunkten och klagomål

Om du är missnöjd med något kring utbildningen har du möjlighet att klaga.

S:T Clemens Förskola har egna klagomål rutiner som finns på förskolan. Man få också använda ”klagomålslådan”. Vid behov mejla gärna till clemens.forskola@gmail.com eller ring 042-24 54 20.

Ta i första hand kontakt med ansvarig personal på förskola. Det kan vara en förskollärare, en barnskötare eller en fritidspedagog.
Om du inte får hjälp av ansvarig personal kan du kontakta rektor.

I de fall du inte är nöjd med svaret från förskolan eller den pedagogiska omsorgen, kan du göra en anmälan till barn- och utbildningsnämnden. Mejla då till skol.fritidsforvaltning@helsingborg.se.

Skol- och fritidsförvaltningen tar emot, registrerar och behandlar ditt klagomål. Senast tre veckor efter att vi har tagit emot ditt ärende ska du ha fått ditt svar. Vi kommer att använda ditt ärende som en del i vårt förbättringsarbete. Du kan vara anonym, men för att få personligt svar måste du fylla i dina kontaktuppgifter.
Om du inte är nöjd med svaret kan du kan du göra din anmälan till Skolinspektionen. Information om anmälan på Skolinspektionens sida.