Välkommen

till S:t Clemens Förskola

raw_jpg

Katolska nunnor Mariasystrarna erbjuder en förskoleverksamhet till barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan erbjuder en lugn miljö med hänsyn till varje barns personliga utveckling. Vi har höga ambitioner att hålla en god kvalitet via kontinuerlig utveckling. Genom återkoppling från utvecklingssamtal, reflektion i arbetslaget, barnsamtal och föräldramöten utförs avstämningar, utvärderingar och uppföljningar av det pågående arbetet. Utöver detta använder vi planeringsdagar för ytterligare utvärdering och planering av förbättringsarbetet. Systematiskt kvalitetsarbete lägger grunden för verksamhetens utveckling och vår arbetsplan. Alla barn är välkomna. 

cropped-11

Integration

Värdegrund

Individualisering

Barnens inflytande

Utveckling och lärande

Samverkan och delaktighet